En man sitter i naturen - VitaeLab jobber med bærekraft

Vi er opptatt av bærekraft

VitaeLab ønsker å skape en lønnsom vekst på en bærekraftig måte ved å utvikle produkter som er bra for både mennesker og miljø.

Vi er et internasjonalt selskap som er opptatt av samfunnsansvar. Derfor har organisasjonen startet en reise mot grønn vekst. Målet vårt er å gjøre mer med mindre. Dette krever at vi tenker nytt og endrer måten vi gjør ting på, samtidig som vi skaper nye partnerskap.

Som et internasjonalt selskap og en del av Orkla Health, en ledende aktør innenfor helse produkter, er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og har begynt vår reise mot grønn vekst og å oppnå nullutslipp av klimagasser innen 2045.

FNS bærekraftmål

Vi bruker FNs bærekraftsmål som et utgangspunkt for bærekraftsstrategien vår. Vi har valgt å fokusere på følgende mål:

  • Mål 3: God helse og velvære
    For NutraQ betyr dette at vi skal tilby helseprodukter av høy kvalitet og gjøre dem lett tilgjengelig for alle ved å levere direkte til våre kunder. En annen viktig arbeider for er å kun bruke bærekraftige ingredienser i produktene våre innen 2025.

  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
    Som et selskap med mer enn 200 ansatte spredt over Europa stiller vi høye krav til hvordan vi behandler våre ansatte. Helsen deres er avgjørende for selskapet. Vi tilstreber også et høyt mangfold når det gjelder kjønn, etnisitet og alder. De sosiale forholdene i vår leverandørkjede er dessuten viktige for oss, så alle leverandører må oppfylle våre krav til arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold og bærekraftig produksjon innen 2025.

  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
    Vi erkjenner at vår virksomhet har et fotavtrykk. Et av våre viktigste initiativ i tiden som kommer er derfor å forbedre produktemballasjen vår slik at den blir mest mulig bærekraftig. Vårt mål er at all vår emballasje er laget av resirkulerte materialer og er fullt resirkulerbare innen 2025. Vi har også fokus på å redusere transporten gjennom god innkjøpsplanlegging.

Våre initiativer

Bærekraftig emballasje

I 2020 startet vi prosessen med å endre emballasjen vår. Vårt mål er at all emballasjen vår er laget av resirkulerte materialer og er fullt resirkulerbare. Dette er et komplekst område, hovedsakelig på grunn av at det er strenge regler når det gjelder materialer som er i kontakt med våre produkter, kosttilskudd.

Vår leverandørkjede

Fordi vi kjøper råvarer, varer og tjenester fra ulike deler av verden, ønsker vi å sikre at alle våre leverandører, uavhengig av land, opererer i samsvar med internasjonalt anerkjente krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon. Derfor har NutraQ utviklet en Code of Conduct for leverandører, som alle våre leverandører er pålagt å signere og leve opp til.

Friend of the Sea

Friend of the Sea er en sertifisering av bærekraftig sjømat fra fiskerinæringen.

Vi bruker kalamarinolje i flere av produktene våre. Dette er en miljøvennlig kilde til omega 3, som er sertifisert som bærekraftig av Friend of the Sea. Deres oppdrag er å beskytte havets ressurser ved å fremme bærekraftig praksis innen fiske, havbruk og ernæringsmessige produkter (kosttilskudd).

FSC-merking

Vi bruker kun FSC-merket papp i produkteskene våre ettersom vi bryr oss om verdens skoger. Merkingen betyr at alt materialet som brukes i produktene våre kommer fra skog som er revidert av en uavhengig tredjepart. Denne tredjeparten fastslår at de håndteres i henhold til FSCs strenge sosiale og miljømessige krav.

Zulufadder

Zulufadder er en ideell organisasjon som jobber med utdanning og bærekraftige prosjekter for barn og unge i Sør-Afrika. Organisasjonen ble grunnlagt av den norske skuespilleren Mari Maurstad i 2005. VitaeLab sitt morselskap (NutraQ) har vært organisasjonenes hovedsponsorer siden 2010. Zulufadder har blitt en del av selskapets kultur gjennom ansattes engasjementer, profesjonell støtte og andre aktiviteter.

Les mer om ingrediensene i VitaePro her