En man sitter i naturen - VitaeLab jobber med bærekraft

Vi er opptatt av bærekraft

VitaeLab ønsker å skape en lønnsom vekst på en bærekraftig måte ved å utvikle produkter som er bra for både mennesker og miljø.

Vi er et internasjonalt selskap som er opptatt av samfunnsansvar. Derfor har organisasjonen startet en reise mot grønn vekst. Målet vårt er å gjøre mer med mindre. Dette krever at vi tenker nytt og endrer måten vi gjør ting på, samtidig som vi skaper nye partnerskap.

FNS bærekraftmål

Vi bruker FNs globale bærekraftmål som utgangspunkt. Fram til 2023 vil vi konsentrere oss om:

  • Mål 3: Fremme sunn livsstil og trivsel for mennesker i alle aldre.
    VitaeLab sitt mål: Vi vil kun bruke bærekraftige ingredienser i våre produkter.
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
    VitaeLab sitt mål: Alle leverandører må oppfylle våre krav til ansattes rettigheter, sosiale forhold og bærekraftig produksjon.
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.
    VitaeLab sitt mål: Alt av emballasje må være laget av resirkulerbare materialer fra bærekraftige kilder. Samtidig ønsker vi å senke CO2-utslippene ved å redusere transport og bruke de mest bærekraftige alternativene.

Våre initiativer

Bærekraftig emballasje

I 2020 startet vi prosessen med å endre all emballasje, slik at vi bruker mer bærekraftige materialer. Målet vårt er å ha fullstendig bærekraftig emballasje innen 2023.

Siden vi kjøper materialer fra forskjellige deler av verden, ønsker vi å sørge for at alle våre leverandører, uavhengig av land, overholder VitaeLab sine krav.

Produksjon skal også utføres i samsvar med internasjonalt anerkjente forskrifter om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Friend of the Sea

Friend of the Sea er en sertifisering av bærekraftig sjømat fra fiskerinæringen.

Vi bruker kalamarinolje i flere av produktene våre. Dette er en miljøvennlig kilde til omega 3, som er sertifisert som bærekraftig av Friend of the Sea. Deres oppdrag er å beskytte havets ressurser ved å fremme bærekraftig praksis innen fiske, havbruk og ernæringsmessige produkter (kosttilskudd).

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert som et Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte miljøledelsessystem. På bakgrunn av dette jobber vi for å tilfredsstille alle krav, samt iverksette miljøtiltak. Slik kan vi skape en mer miljøvennlig drift og et tryggere arbeidsmiljø.

Etisk handel Norge

Vi er medlem av Etisk handel Norge, som er et ressurssenter for bærekraftig handel. Som medlem forplikter vi oss til å arbeide for handel som fremmer menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt samfunn og miljø.

FSC-merking

Vi bruker kun FSC-merket papp i produkteskene våre ettersom vi bryr oss om verdens skoger. Merkingen betyr at alt materialet som brukes i produktene våre kommer fra skog som er revidert av en uavhengig tredjepart. Denne tredjeparten fastslår at de håndteres i henhold til FSCs strenge sosiale og miljømessige krav.

Zulufadder

Zulufadder er en ideell organisasjon som jobber med utdanning og bærekraftige prosjekter for barn og unge i Sør-Afrika. Organisasjonen ble grunnlagt av den norske skuespilleren Mari Maurstad i 2005. VitaeLab sitt morselskap (NutraQ) har vært organisasjonenes hovedsponsorer siden 2010. Zulufadder har blitt en del av selskapets kultur gjennom ansattes engasjementer, profesjonell støtte og andre aktiviteter.

Les mer om ingrediensene i VitaePro her